Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Ministerie van Algemene Zaken

Toegankelijkheid PRO-sites

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EU-standaard EN 301 549. Voor websites en -applicaties betekent dit dat ze de succescriteria op niveau A en AA moeten toepassen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Daarnaast moeten overheidssites in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring aangeven in hoeverre ze voldoen aan deze standaard.

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) deze website op toegankelijkheid. Zowel functioneel-technische als redactioneel. De gevonden afwijkingen lossen wij duurzaam op. De onderzoeken op toegankelijkheid zijn te vinden in het rapport Onderzoeksresultaten en Management rapportage Web-Toegankelijkheid. Dit document bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd op de website van www.landbouwakkoord.nl. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.