Home

Het proces om tot een Landbouwakkoord te komen, is beëindigd. Op woensdag 21 juni 2023 kwam de hoofdtafel van het Landbouwakkoord voor de laatste keer bijeen. De avond daarvoor maakte LTO Nederland bekend niet meer te willen meepraten. De overige partijen vonden het niet geloofwaardig om een akkoord over de agrarische sector te sluiten zonder medewerking van de grootste landbouworganisatie.

Op deze site is het laatste conceptakkoord dat op 21 juni voorlag te lezen. Ook de appreciaties van de drie kennisinstellingen op een eerdere versie van het akkoord zijn gepubliceerd. Daarnaast heeft de voorzitter van het Landbouwakkoord op verzoek van minister Adema (LNV) en de andere partijen aan de hoofdtafel een feitelijk verslag geschreven alsmede een analyse met enkele adviezen over het vervolg, zowel inhoudelijk als procesmatig. Bovendien is een groot aantal andere stukken, waaronder verslagen van verschillende bijeenkomsten, vrijgegeven.

Deze website heeft daarmee nu het karakter van een ‘digitaal archief’ gekregen. De site blijft tot nader orde in de lucht zodat belangstellenden alle relevante stukken kunnen raadplegen. Alle informatie op deze site dient dus wel gelezen te worden tegen de achtergrond van het stoppen van het Landbouwakkoord en heeft geen actuele betekenis meer. 

Het kabinet heeft kort na het stoppen van het Landbouwakkoord aangegeven te werken aan een eigen beleidsvisie op de toekomst van de agrarische sector. Daarbij zou het conceptakkoord een belangrijke voedingsbron zijn. Tevens sprake het kabinet de wens uit om met alle bij het Landbouwakkoord betrokken partijen in gesprek te willen blijven.

De voortgang van het dossier is met het ontslag van het kabinet Rutte-IV op 7 juli 2023 onduidelijk geworden. Meer informatie daarover vindt u op Rijksoverheid.nl zodra de Kamer besloten heeft welke onderwerpen nog wel doorgang kunnen vinden.   

Voor meer informatie over het Landbouwakkoord kunt u contact opnemen met Jan-Willem Wits via mailadres janwillemwits@gmail.com, de voormalige woordvoerder van het secretariaat van het Landbouwakkoord.

Secretariaat Landbouwakkoord

Utrecht, juli 2023